Urin - naturens dolda hälsokälla


av Adam Bonet

Artikelförfattaren Adam Bonet är språkvetare och naturopat. Han är mycket på resande fot. Svenska hemorter är Göteborg och Stockholm. Han nås enklast på mailadressen: adambonet@yahoo.com
Eller tfn: 0735 - 80 41 99
En människas liv är en ständig kamp mot det samhälle hon lever i.
  Dagligen äter vi behandlad mat som anses vara "bättre" för oss.
  Konserveringsmedel, kemiska tillskott och färgämnen är vardagsmat i våra liv, samtidigt är denna mat "renad" från naturliga näringsämnen.
  Djur föds upp under vidriga villkor, de lever hopträngda, de föds upp med speciella foder som får dem att växa i "rätt" takt.
  Skulle djuren leva i deras naturliga miljö så skulle deras kött också bli mer hälsosamt att äta.
  Stressen som dessa djur utsätts för orsakar att särskilda hormoner utsöndras. Dessa hormoner sätter sig sedan i deras muskler vilka vi sedan äter.
  Djuren behandlas också med antibiotika, vilken lagras i deras kroppar och följaktligen i de mjölkprodukter som en medelsvensk med ett så oerhört gott humör vräker i sig dagligen
  Det är ett känt faktum att om en människa tar för mycket antibiotika så slutar den att verka. Dessvärre så tar vi den inte bara när vi är sjuka, tack vare dagens uppfödning av djur så får vi den på köpet så att säga, när vi äter kött och äter/dricker mjölkprodukter.
  Den stress som vi människor utsätts för i vårt dagliga liv, där tid är guld värt, är ännu en faktor som är oerhört farlig.
  När vi väl blir sjuka så tar vi mediciner för att bli friska, dock kan dessa ha två allvarliga bieffekter:
  Det är ingen hemlighet att de kan läka en sjukdom och samtidigt försvaga ett organ eller hela vår organism och på detta sätt framkalla andra problem som måste läkas.
  Dessutom så förs inte alla rester av mediciner ut ur kroppen utan en del lagras inne i kroppen.
  Sett ur detta perspektiv så ser det ganska dystert ut, men kanske finns det alternativa sätt att ha en bra hälsa och leva ett friskt liv?


Naturens underbara gåva

Faktum är att vi alla går och bär på en mycket effektiv och verksam medicin. Den finns tillgänglig 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år och dessutom är den fullständigt gratis!!!!!
  Vissa läkare och experter kallar den här medicinen för "livets vatten", andra "en enastående saft" och andra "en gåva från gud".
  Vår egen medicin heter urin.
  Då vi alla sedan barnsben har blivit lärda att vår egen urin är något "smutsigt, äckligt och en slaggprodukt" så är det hög tid att vi reder ut begreppen lite.
  Vår egen urin är så långt ifrån en slaggprodukt som man bara kan komma, tvärtom, vår urin är förmodligen det mest effektiva läkemedel som finns!
  Urinterapi är inte på något sätt en ny metod, snarare pratar vi kanske om världens äldsta läkemetod. I världens äldsta bok, den indiska boken "Shivambu Kalpa Vidhi" (metoden att dricka sitt urin för att föryngra sig), vilken dateras till 3.000 år före Kristi födelse, finner vi olika recept på hur man bör använda sig av urin.
  Urinterapi har genom historien utövats i många olika länder, som t.ex. Tyskland, Holland, Japan, Kina, Indien, Frankrike, Grekland, Italien, Egypten, Ryssland m fl.
  I nuvarande stund blomstrar urinterapin för fullt på många håll i världen. Enbart i Tyskland har, enligt vissa källor, 6 miljoner prövat på urinterapi.
  Då vi pratar om Tyskland vill jag tillägga att det t.o.m. har funnits både TV och radioprogram angående urinterapi i Tyskland.
  I Tyskland så finns det ett stort utbud av böcker om urinterapi, skrivna, inte minst av läkare och av apotekare.
  Låt oss ta en granskande blick på vår egen urin, för att klara upp de frågetecken som säkerligen uppstått hos läsarna.
  Låt oss börja med vad forskarna har kommit fram till. Två amerikanska forskare, Free och Free gjorde en undersökning av friskt urin och de publicerade en lista med c:a 200 av de viktigaste ämnena som de fann i urinen.
  "Man har numera insett att urin innehåller tusentals ämnen och i takt med att nya, känsligare analysredskap utvecklas, kommer man att hitta mer ämnen".
  ("Nature and composition of urine from healthy subjects", in uroanalysis, in clinic laboratory practice, CRS Press, Cleveland, Ohio, 1975).
  Vi pratar om alla de ämnen som finns i blodet; vitaminer, aminosyror, mineraler, hormoner, enzymer, spårämnen, ev. antikroppar, m m.
  I New York Times 1988 publicerades en artikel om fostervattnet och om dess verkan på fostret.
  Efter 4 månaders graviditet börjar fostret urinera, fostret urinerar c:a en halv liter dagligen.
  Fostrets egen urin bildar barnvattnet, vilket i sin tur är nödvändigt för att bl a lungorna skall utvecklas.
  Barnvattnet tränger in i fostret genom hud, näsa och mun.
  Dessutom så har man kommit fram till slutsatsen att om fostret opereras så bildas det inga ärr på barnets kropp, vilket inte är fallet om barnet opereras efter födseln.
  Vi badar i vår egen urin. Denna vätska omvälver oss utvändigt och finns överallt inuti oss, men så fort vi föds så blir vårt urin plötsligt en "äcklig" vätska!?
  Jag tror knappast att någon skulle kunna ge en logisk förklaring till detta fenomen. Det bara "är" så.
  "Under hela 1900-talet har det lagts ner en enorm forskning på urin: Redan 1954 konstaterades det i amerikanska läkarförbundets tidskrift att det hade skrivits flera vetenskapliga uppsatser om urin än om något annat organiskt ämne. I en annan fackskrift avslöjades att det skrivits mer än 1.000 vetenskapliga uppsatser om ämnen med låg molekylvikt i urinen under ett enda år. Så mycket skriverier om en "avfallsprodukt"? (Nexus, årgång två, nr 2, 1999, sida 65)


Urin som kosmetika och läkemedel

Samtidigt har urin använts både av kosmetika- och läkemedelsindustrin för att göra skönhetskrämer samt läkemedel. De vet att urinen är en oerhört nyttig vätska samtidigt som vi blir lärda att det är en avfallsprodukt.
  Det är skrämmande att veta att denna oerhört starka medicin har det tigits om hela tiden.
  Efter att ha sett vad forskare och läkare anser om urin så håller ni förmodligen med om att det låter väldigt konstigt att en amerikansk läkare blev av med sin läkarlicens efter att ha skrivit om att han läkte en patient med urinterapi då inget annat hjälpte! Dessvärre så är det inget skämt, det är på fullt allvar.
  I USA, i Japan och i Kina på vissa allmänna toaletter finns det stora behållare som samlar ihop urin från männens pissoarer.
  Detta säljs sedan till olika företag som sedan använder sig av vissa ämnen i urinen för att göra läkemedel. Givetvis så finns det oerhörda pengar att tjäna på denna "business".
  Är det inte dags att vi får reda på sanningen om vår egen urin?
  Att vi alla får veta att vår egen urin innehåller c:a 2.000 vitaminer, mineraler, aminosyror, proteiner, kolhydrater, enzymer, hormoner, spårämnen samt i de fall vi är sjuka -även antikroppar?
  Att vi får veta att njurarnas funktion inte är att föra ut slaggprodukter ut ur kroppen utan endast har funktionen att balansera blodet och att det faktiskt är leverns funktion att föra ut slaggprodukterna ut ur kroppen och att detta görs genom ändtarm, hud och andning?
  Att samtidigt som man inte vill ge de fattiga länderna billig AIDS medicin så undanhåller man för oss att vi går och bär på en medicin som är kanske den allra bästa av dem alla och som har hjälpt AIDS sjuka människor att leva ett normalt liv på världens alla fem kontinenter?
  Kanske är jag väldigt naiv, urin går ju inte att patentera och följaktligen så går det ju inte att sälja och tjäna pengar på.


Min egen "romans" med urinterapi

Jag började dricka min egen urin då jag med hjälp av allopatiska mediciner inte kunde bota min prostatit för c:a två år sedan.
  Efter 10 dagar gick jag till läkaren för att göra en analys och han kunde enbart konstatera att urinen hade "gjort mer under 10 dagar än deras mediciner under 4 månader".
  Jag fortsatte att dricka min egen urin i ytterligare 20 dagar och under denna tid så försvann också ett mindre magsår som hade plågat mig sedan en tid tillbaka.
  Sedan en tre -fyra år så hade en liten fistel i svanskotan också besvärat mig en hel del, men detta blev ett minne blott.
  En av mina visdomständer slutade också värka i samband med detta.
  Mitt näsben har varit snett sedan min barndom och pga detta så andades jag alltid genom munnen. Detta resulterade i att mina halsmandlar blev kroniskt inflammerade och ställde ofta till med en hel del besvär.
  Samtidigt bör tilläggas att jag aldrig mått så bra både fysiskt och psykiskt som när jag dricker min egen urin.
  Under dessa två år så har jag bl a fastat på urin, gjort massage med gammal urin, m m. Det är svårt att tro till hur många saker man kan använda sig av sin urin!
  Människor har to m använt sig av urinen vid osttillverkning och i tvätterier för att nämna några användningsområden.


Hur verkar urinen på människan kropp?

Låt oss granska hur urinen verkar. Det rör sig inte bara om en mineral- och vitamincocktail utan dess like utan den verkar på kroppen på olika sätt.
  Det första som bör nämnas är att näringsämnena återanvänds på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.
  Vi får också i oss en massa näringsämnen när vi äter, men kroppen förlorar samtidigt en massa energi på att smälta mat.
  Dricker vi vår urin eller använder oss av det externt så sparar vi energi. Den här energin går åt för att höja immunförsvaret.
  Vad beträffar hormonerna så bör man gå till väga på ett annat sätt.
  Hormonerna förstörs nästan allihopa i magen av magsyrorna.
  Att massera sig med sitt urin är det bästa sättet att ge vår kropp ett hormontillskott.
  Hormonerna tränger in genom huden och återanvänds sedan av kroppen.
  Detta är ett mycket viktigt moment då framställningen av nya hormoner är en komplicerad process vilken kräver en hel del energi (enbart bukspottskörteln producerar 23 olika enzymer och hormoner).
  Dessutom kan vissa hormoner endast produceras när vi är sjuka och att återanvända dem kan spela en mycket viktig roll för att bekämpa sjukdomen.
  Då en människa är sjuk kan ens egen urin användas som ett vaccin.
  När en människa är sjuk så förs rester av sjukdomen ut med hennes urin, t. ex. var och gamla vävnader.
  Dessa ämnen fungerar som ett vaccin när de förs in i kroppen igen.
  De innehåller information om sjukdomen, vilken sedan används av immunförsvaret för att bekämpa sjukdomen.
  De har en stimulerande effekt på immunförsvaret.
  De salter som urinen innehåller spelar också en viktig roll.
  Salt vatten använder man sig ofta i yoga för att på ett komplett sätt rena ut kroppen invärtes. Man lindrar sjukdomar som astma, magsår, dålig matsmältning och förstoppning. Att dricka urin, vilken också är en salt substans, ger likadan effekt.
  De salta lösningarna förstör gammalt inlagt slem i slemhinnorna.
  Dessutom drar salterna till sig vätska när urinen når tunntarmen och detta har en lätt laxerande effekt.
  Bihåleinflammation kan på ett mycket enkelt sätt åtgärdas genom att dra in färsk urin i båda näsborrarna och spotta ut den genom munnen, urinen löser upp och drar ut det var som finns i bihålorna.
  Det finns olika typer av vatten och de skiljer sig från varandra genom livslängden av deras flytande kristaller och deras molekylstruktur.
  Kroppens vätskor har en ordnad molekylstruktur och de flytande kristallernas livslängd är lång.
  Om vi dricker en vätska som skiljer sig mycket från kroppens, så tvingas kroppen att omstrukturera denna vätskan innan den kan tas till godo.
  Än en gång går det åt energi för att göra detta.
  Vår urin är en "färdig" vätska i alla avseenden som tas emot av kroppen på en gång.
  Det är känt att för höga doser av urinämne och ammoniak kan skada vår kropp, i urinen finns båda dessa ämnen.
  När man dricker morgonurinen så kan den ha en frän lukt och smak men ju mer du dricker under dagens lopp ju mildare smakar urinen, man kan tycka att dessa ämnen koncentreras i vår kropp och gör urinen fränare, dock är inte detta fallet.
  Kroppen har förmågan att omarbeta överflödiga ämnen till andra ämnen, i detta fall omarbetas urinämnet och ammoniaken av kroppen till glutamin, vilken är en livsnödvändig aminosyra.


Urinen innehåller alla de ämnen som cirkulerar i blodet.

Urinen består till 95% av vatten, 2,5% består av urea och resten, dv s 2,5% består av olika näringsämnen samt ev. antikroppar.
  Här följer en mycket kort lista över vissa ämnen som finns i vår urin: Alanin, arginin, askorbinsyra, allantonin, aminosyror, bikarbonat, biotin, kalcium, kreatinin, cystein, glukos, glucin, inositol, järn, lysin, magnesium, ornitin, organisk fosfor, kalium, riboflavin, tyrosin, urea, vitamin B6, vitamin B12, zink, etc.
  Urinen verkar bra mot alla sjukdomar, låt oss titta på några vittnesmål:
  Herr R. L., Holland:
  "Sedan jag lärt känna urinterapi med hjälp av Armstrongs bok så har jag använt mig av den när jag märker att jag börjar bli förkyld, få influensa, katarr eller inflammation i svalget. Och det har alltid fungerat!".
  (Kroon, Köln, Den gyllene hälsofontänen, 1994 sida 177).
  Sonia Rodriguez de Gomez är en mexikansk biolog, kemiker och apotekare, efter att ha blivit av med diverse sjukdomar med hjälp av urinfasta står hon nu i spetsen för kliniken "Paraiso de la Salud" (Hälsoparadiset) i Mexiko.
  På denna klinik har man läkt tusentals människor som hade alla möjliga sjukdomar med hjälp av urinterapi, fru Rodriguez hävdar att "hon tappat räkningen".
  Följande vittnesmål beskriver ett fall ur hennes "register".
  "Fru Monica Q. Hade en hudcancer i huvudet, vilken var 5 cm lång. Efter två månader blev hon helt frisk med hjälp av urinterapi".
  Herr D., Georgia.
  "Jag är aidssjuk. Innan jag började med urinterapi hade jag kraftiga svettningar på natten. Jag behövde 18 timmars sömn varje dag!
  Min hud var torr som snus och min hud var askgrå.
  Alla de här symptomen försvann efter att jag hållit på med urinterapi under 10 dagar.
  Nu spelar jag basket en timme varje dag, vilken skillnad!"
  (Betrice Bartnett, Urine-Therapy, it may save your life, Lifestyle Institute, 1989, sida 26).
  "Herr L. C., Tyskland.
  Jag plågades regelbundet av solallergi. Efter att ha hört talas om urinterapi så gned jag de utsatta ställena med urin.
  Resultatet blev att hudallergin försvann snabbt och huden slutade klia" (Coen van der Kroon, "Den gyllen hälsofontänen", 1994, sida 185)
  Listan kan göras mycket längre. Generellt anses att man kan bota c:a 200 sjukdomar (andra urinterapiexpereter går ännu längre och hävdar att man kan bota ALLA sjukdomar) med urinterapi. Dock bör poängteras att de sjukdomar som dessa experter inte anser sig vara i kraft att bota med urinterapi dock kontrolleras så bra av urinterapin så att de sjuka kan leva ett förhållandevis helt normalt liv i alla fall.
  Förutom att urinen kan förebygga, hämma och bota olika sjukdomar samt att den förser oss med stora mängder energi så har även urinen psykiska effekter på människan.
  Urinen innehåller en rad hormoner och ämnen som motverkar stress (oxytocin, melatonin) samt hormonet S. P. U. vilket normaliserar balansen mellan kropp och sinne, piggar upp oss samt reglerar tillverkningen av hormoner i vår kropp.
  Det finns t o m ämnen i urinen som gör att vår sömn blir bättre.
  Vissa djurförsök har gjorts med urin och resultaten är, minst sagt, fantastiskt intressanta!
  Den koreanske läkaren Kook Hee Kang skrev till mig och berättade att man i Korea gjort ett experiment med grisar. Resultatet talar för sig självt.
  Man använde sig av tre grupper av grisar, en grupp gav man foder och vatten. Den andra gav man foder och vatten uppblandat med sin egen urin och den tredje foder och ren urin.
  Efter fem månader kom man fram till följande resultat:
  De grisar som drack urinuppblandat vatten blev mer "stryktåliga" vad som gällde olika sjukdomar och deras bakteriehalter förbättrades.
  Mr. Kang menar att detta experiment visar på ett enkelt sätt att det bästa sättet att bli av med förkylningar och andra sjukdomar är genom att använda sig av urinterapi.
  De grisarna som drack urinutspätt vatten gick upp i vikt snabbare och de var mer tåliga mot sjukdomar i andningsvägarna.
  När man sedan provade köttet så föredrogs "uringrisarnas" kött framför de vanligas.
  Dessutom var de vanliga grisarnas kött fetare än de andras.
  Det finns olika typer av urin; färsk, gammal, nerkyld, uppkokad och magnetiserad urin för att nämna några typer. Alla har sina specifika användningsområden och funktioner.


Saker att tänka på

* Den färska urinen bör drickas innan det svalnar, ju förr desto bättre och den bör drickas på fastande mage, c:a 30-45 minuter innan man äter.
* Tobak och alkohol bör undvikas, dessa produkter har en negativ inverkan på kroppen och på blodet, vilket sedan verkar negativt på urinen.
* Det är mycket viktigt att hålla en så naturlig kosthållning som möjligt, produkter som salt, socker, vitt mjöl, kött, ägg (proteinintaget bör minskas även om vi pratar om fisk och nötter), kaffe, läskedrycker, godis, kakor, tårtor och annan typ av skräpmat bör undvikas.
* Allopatiska läkemedel bör INTE användas i samband med urinterapi.
* De läkemedelsrester som förs ut i urinen bör inte hamna i kroppen igen, då koncentrationen av kemiska läkemedel inte bör bli för stor i vår organism. Tvärtom, målet är att föra ut dessa ur kroppen.
* Det bästa är att sluta ta mediciner 2-4 dagar innan man börjar med urinterapi.
* Det bästa är att använda sig av sin egna urin, i vissa speciella fall kan man använda sig av andra människors urin.


Urinterapi i dagens samhälle

Stanislav Burzynski är en polsk forskare, numera bosatt i USA som framställt en cancermotverkande medicin av människourin. Med sin medicin botar han 14 olika typer av cancer. Han har sedemera övergått till använda sig av de syntetiskt renframställda ämnen, antineoplastoner, som han fann i urinen. (2000-Talets Vetenskap nr 4-99)
  Han sticker inte på något sätt under stolen att han använder sig av människourin, tvärtom, om detta har han skrivit många artiklar. Han höll ett föredrag om sin forskning på den andra världskonferensen om urinterapi i Tyskland 1999 och han kommer även att hålla ett på den tredje världskonferensen i Brasilien i april i år. Medan vissa läkare vill få dig att tro att din urin är en slaggprodukt så åker andra läkare och forskare över halva jordklotet för att gå på dessa konferenser!
  Urinterapin är på stark frammarsch på alla jordens 5 kontinenter.
  I Sverige har ett par av mina artiklar publicerats på INTERNET och jag har hållit föredrag på olika platser i Sverige om urinterapi vilka har blivit mycket omtyckta.
  Det kommer att bildas en förening av människor som är intresserade av urinterapi. Denna förening kommer att ha som mål att informera och att ge ut råd till de som vill veta mer om denna metod.
  Det finns en otroligt vacker och naturlig väg till hälsa och välmående, miljoner människor över hela världen känner till den, förhoppningsvis så kommer även den svenska befolkningen i dessa socialt och ekonomiskt svåra tider också lära känna och börja njuta av Livets Vatten.
  Vår egen urin är en otroligt värdefull vätska, ta till vara på den för din egen skull så du kommer att förstå vad riktig hälsa innebär.
  Har du frågor om urinterapi eller vill anmäla ditt intresse för föredrag om urinterapi och/eller om separerad mathållning, var god kontakta mig.


Litteratur:

Biorytmologi och urinterapi, Gennadi Malakhov (fri översättning).
Die Goldene Fontäne, Koen van der Croon.
The Water of Life, John Armstrong.
Uroterapia, Sonia Rodriguez de Gomez.
Urine-Therapy, it may save your life, Beatrice Bartnett.
Uropatia, Martin J. Lara.
Wonders of Uropathy, G. K. Thakkar.Till Toppen

Till 2000-Talets Vetenskaps Startsida